KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐÃ THAY ĐỔI – LIỆU CÁC VĂN PHÒNG/CÔNG TY LUẬT ĐÃ NẮM BẮT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY?

Thời đại 4.0, trong guồng quay thay đổi của mọi thứ, khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý cũng không phải ngoại lệ. Khi khách hàng thay đổi, chính Luật sư – những người cung cấp dịch vụ cho họ cũng phải thay đổi theo. Nhận diện vấn đề kịp thời và có chiến lược tiếp thị trực tuyến phù hợp sẽ giúp Luật sư bắt nhịp với khách hàng.