Làm thế nào để Quý Luật sư tăng điểm Đánh giá (Rating)cao trên iLAW?

1. Hệ thống Đánh giá (Rating) trên iLAW hoạt động như thế nào

iLAW đưa ra Đánh giá (Rating) dựa trên các thông tin do Quý Luật sư cung cấp trong trang cá nhân của Quý Luật sư và các thông tin mà iLAW thu thập được (ví dụ, các thông tin do Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư hoặc các Sở tư pháp công bố…). Thêm vào đó, thuật toán thông minh (Smart Agorithm) trên hệ thống iLAW cũng nhận diện và tự động cập nhật thường xuyên những thay đổi (tăng hoặc giảm) của Đánh giá (Rating).


2. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến Đánh giá (Rating) của iLAW

  • Kinh nghiệm và bằng cấp: Số năm kinh nghiệm hành nghề của Quý Luật sư, học vấn, bằng cấp chuyên môn hoặc các bằng cấp trong các lĩnh vực liên quan mà Quý Luật sư đạt được.
  • Thành tựu trong nghề nghiệp: Các giải thưởng, vinh danh, bằng khen…của cá nhân Quý Luật sư hoặc của văn phòng/công ty nơi Quý Luật sư làm việc.
  • Danh tiếng và uy tín trong nghề: Mức độ tích cực của các Nhận xét (reviews) và đánh giá sao (từ 1 sao đến 5 sao) chất lượng dịch vụ pháp lý từ khách hàng cũ và Đánh giá của luật sư đồng nghiệp đối với Quý Luật sư.
  • Đóng góp cho nghề: Quý Luật sư có xuất bản các sách chuyên ngành pháp lý, các bài viết, chia sẻ quan điểm pháp lý trên các báo, tạp chí, các tham luận, trình bày tại các hội thảo chuyên ngành pháp lý…
  • Đóng góp cho cộng đồng: Quý Luật sư tích cực tham gia trả lời miễn phí các Câu hỏi của khách hàng, chia sẻ miễn phí các thông tin pháp lý hữu ích, các biểu mẫu, mẫu hợp đồng cho khách hàng trên iLAW.

3. Các mức độ của Đánh giá (Rating) của iLAW

Kết quả Đánh giá (Rating) trên hệ thống iLAW được chia làm 04 mức độ tương ứng, phản ánh thông tin toàn diện về Quý Luật sư và chất lượng cũng như uy tín của dịch vụ pháp lý mà Quý Luật sư cung cấp:

10 – 9.0: Xuất sắc 

8.9 – 8.0: Rất tốt 

7.9 – 7.0: Tốt 

6.9 – 6.0: Trung bình

4. Làm thế nào để Quý Luật sư tăng điểm Đánh giá (Rating) trên iLAW?

  • Kinh nghiệm và bằng cấp:

Số năm kinh nghiệm hành nghề của Quý Luật sư: Số năm kinh nghiệm hành nghề càng lâu thì càng phản ánh rõ sự chắc chắn và dày dặn kinh nghiệm của Quý Luật sư trong nghề. Và như vậy khách hàng sẽ càng yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Quý Luật sư.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư có số năm kinh nghiệm hành nghề lâu. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể cập nhật lại chính xác số năm kinh nghiệm của mình trên iLAW.

Học vấn bằng cấp chuyên môn hoặc các bằng cấp khác trong các lĩnh vực liên quan: Học vấn và bằng cấp phản ánh thời gian và công sức mà Quý Luật sư bỏ ra để đầu tư vào nâng cao kiến thức chuyên môn hoặc những kiến thức khác cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình. Và như vậy khách hàng sẽ được lợi nếu Quý Luật sư có chuyên môn cao và có hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực mà họ đang cần Quý Luật sư tư vấn hay giúp đỡ giải quyết.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư có trình độ học vấn và bằng cấp cao, hoặc có nhiều bằng cấp khác trong các lĩnh vực liên quan. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể cập nhật lại thông tin này nếu Quý Luật sư vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ, hoặc một chương trình MBA, hoặc vừa nhận thêm một bằng cử nhân khác….

  • Thành tựu trong nghề nghiệp (các giải thưởng, vinh danh, bằng khen…của cá nhân Quý Luật sư hoặc của văn phòng/công ty nơi Quý Luật sư làm việc):

Các giải thưởng, vinh danh, bằng khen…thể hiện những phẩm chất vượt trội trong nghề nghiệp của Quý Luật sư đã được thừa nhận, hoặc chất lượng dịch vụ pháp lý của văn phòng/công ty nơi Quý Luật sư làm việc đã được kiểm chứng. Và như vậy khách hàng sẽ càng yên tâm và được lợi khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Quý Luật sư.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư đạt được nhiều giải thưởng, vinh danh, bằng khen. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể cập nhật lại thông tin về các giải thưởng này trên Profile của mình.

  • Danh tiếng và uy tín trong nghề:

Nhận xét (reviews) và đánh giá sao (từ 1 sao đến 5 sao) khách hàng cũ: Các Nhận xét (reviews) tích cực và các đánh giá sao cao (4 sao, 5 sao) từ các khách hàng cũ phản ánh chất lượng dịch vụ pháp lý tuyệt vời của Quý Luật sư và sự hài lòng của các khách hàng này. Đây là những thông tin hữu ích cho các khách hàng mới khi quyết định thuê Quý Luật sư để tư vấn hoặc trợ giúp cho họ.

Đánh giá của luật sư đồng nghiệp đối với Quý Luật sư: Các Luật sư đồng nghiệp là những người đã có thời gian tiếp xúc và làm việc chung với Quý Luật sư trong một thời gian lâu dài. Vì vậy, những Đánh giá từ Luật sư đồng nghiệp về chuyên môn, uy tín, kinh nghiệm…là những thông tin rất hữu ích cho khách hàng khi quyết định thuê Quý Luật sư để tư vấn hoặc trợ giúp cho họ.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư có nhiều Nhận xét (reviews) tích cực, nhiều đánh giá sao cao (4 sao, 5 sao) và nhiều Đánh giá tích cực từ Luật sư đồng nghiệp. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể khuyến khích khách hàng cũ và Luật sư đồng nghiệp để lại Review, đánh giá sao và Đánh giá trên Profile của mình.

  • Đóng góp cho nghề (Xuất bản các sách chuyên ngành pháp lý, các bài viết, chia sẻ quan điểm pháp lý trên các báo, tạp chí, các tham luận, trình bày tại các hội thảo chuyên ngành pháp lý):

Các xuất bản hoặc tham luận này thể hiện sự đóng góp trở lại của Quý Luật sư cho nghề và cho các đồng nghiệp, đồng thời cũng phản ánh chuyên môn của Quý Luật sư trong những lĩnh vực pháp lý cụ thể, thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận, cách giải quyết của Quý Luật sư đối với những vấn đề pháp lý đang xảy ra trong đời sống xã hội. Và như vậy khách hàng sẽ được lợi nếu Quý Luật sư có chuyên môn cao và có hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực mà họ đang cần Quý Luật sư tư vấn hay giúp đỡ giải quyết.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư xuất bản nhiều các sách chuyên ngành pháp lý, có nhiều các bài viết, chia sẻ quan điểm pháp lý trên các báo, tạp chí, có nhiều các tham luận, trình bày tại các hội thảo chuyên ngành pháp lý. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể cập nhật lại thông tin này trên Profile của mình.

  • Đóng góp cho cộng đồng (Trả lời miễn phí các Câu hỏi của khách hàng, chia sẻ miễn phí các thông tin pháp lý hữu ích, các biểu mẫu, mẫu hợp đồng cho khách hàng):

Việc trả lời miễn phí các Câu hỏi của khách hàng, chia sẻ miễn phí các thông tin pháp lý hữu ích, các biểu mẫu, hợp đồng cho khách hàng một mặt thể hiện chuyên môn của Quý Luật sư trong các lĩnh vực đó, mặt khác thể hiện sự quan tâm và sẵn lòng đóng góp trở lại của Quý Luật sư cho xã hội. Đây là những thông tin hữu ích cho các khách hàng khi quyết định thuê Quý Luật sư để tư vấn hoặc trợ giúp cho họ.

Thuật toán thông minh (Smart Algorithm) trên hệ thống sẽ tự động nhận diện và đưa ra đánh giá cao nếu Quý Luật sư tích cực tham gia trả lời miễn phí các Câu hỏi của khách hàng, chia sẻ miễn phí các thông tin pháp lý hữu ích, các biểu mẫu, mẫu hợp đồng cho khách hàng trên iLAW. Vì vậy, để tăng mức độ Rating, Quý Luật sư có thể tích cực tham gia hoạt động chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng này.

5. Quý Luật sư còn thắc mắc?

Nếu Quý Luật sư cần bất kỳ thông tin gì thêm, vui lòng liên hệ với iLAW qua hotline (028) 7303 2868 để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *